Tudomány / Társadalom rovat

Linkajánló
Az Archimédész – Palimpsestus kódex
A középkorban a bizánci szerzetesek gyakran folyamodtak a pergamenek újrahasznosításához, azaz a korábbi kéziratok lapjain található eredeti írások ledörzsölését. 2003-ban egy részecskegyorsító röntgensugarai által tették láthatóvá az addig ismeretlen Archimédész tanulmányok egyes részleteit.
Az 1956-os magyar forradalom hatása és öröksége
A Bard College "Az 1956-os magyar forradalom hatása és öröksége" címmel három napos konferenciát szervez az egykori Magyar menekült diákok 50 éves talákozójával egyidőben.
Érdekességek és mindenféle az angol ABC-ről
A mai modern angol ábécé 26 betűből áll és a latin ábécéből alakult ki.Talán mindez gazdaságosságnak tűnhet, de rájövünk, hogy erről szó sincs, amikor megtudjuk, hogy ezzel a 26 betűvel 45 hangot jelölnek: 24 mássalhangzót, 21 magánhangzót.
Az akceleráció eredete
Az akcelerációt (azt a folyamatot, melynek során az egymást követő nemzedékek egyre gyorsabb biológiai növekedése egyre nagyobb testmagassághoz vezet) ma a táplálkozással hozzák kapcsolatba. Szerintem viszont, ha létezik is ez az összefüggés, valami más is meghúzódhat a folyamat mögött.
A normalitás tébolya
Kétféle realitás van. Az egyik a valóságos, ami attól függetlenül létezik, hogy az emberek mit gondolnak róla. A fák vagy a sziklák akkor is léteznének, ha emberek nem lennének a bolygón, s ezért ezek a valóságos realitásba tartoznak. A társadalmilag konstruált realitásba tartoznak például a katolikus egyház hittételei vagy az építészmérnökök tudása, de a szexuális késztetések is.
"Kultúrpolitika" és rovásírás
A kultúrpolitika rossz csengésű szóösszetétel; lévén a kultúra s a politika csak akként testvérek, mint Káin és Ábel. Mégis, az általános gyakorlat szerint, a legtöbb történész tollát a politika irányítja – ami nem válik a történetírás javára.
Az ember- és társadalomismeret
Az emberismerethez minden esetben szükséges a magunk és mások megfigyelése. Megfigyelési csatornák lehetnek a mások megfigyelése esetén a viselkedés extrospektív megfigyelése valamint a környezeti feltételek extrospektív megfigyelése.
1
© halmaz.hu