Tudomány / Társadalom / Az akceleráció eredete

Linkajánló

Az akceleráció eredete

Az akcelerációt (azt a folyamatot, melynek során az egymást követő nemzedékek egyre gyorsabb biológiai növekedése egyre nagyobb testmagassághoz vezet) ma a táplálkozással hozzák kapcsolatba. Ezt az összefüggést látszik igazolni például az, hogy a fejlődő országokban az alacsonyabb társadalmi helyzetű és ezért alultáplált emberek testmagassága alacsonyabb az ottani középosztály tagjaiénál. Szerintem viszont, ha létezik is ez az összefüggés, valami más is meghúzódhat a folyamat mögött. A következők miatt gondolom ezt:

a. Nem rendelkezem a megfelelő statisztikai adatokkal, de személyes tapasztalataim alapján feltételezem, hogy az akceleráció nem állt meg annál a nemzedéknél, amelyik a 60-as, 70-es években született és a 80-as, 90-es években érte el a 25 éves kort. Hanem az egyre újabb nemzedékek testmagassága még mindig emelkedik, holott a táplálkozásuk minősége (a magyarországi viszonyokat figyelembe véve) a mesterséges adalékanyagok növekedése miatt még csökkenhetett is. Annak ebből a szempontból nincs jelentősége, hogy az élelmiszeripari termékek választéka az eltelt időszak során növekedett, hiszen a testi fejlődéshez szükséges tápanyagokat az alapvető élelmiszerek kisebb csoportja is képes biztosítani, az emberek többsége által rendszeresen fogyasztott ételeket pedig ma is csak kevés számú alapvető élelmiszerből állítják elő.

b. Szintén nem rendelkezem a megfelelő statisztikai adatokkal, de a múzeumi látogatásaim során az a benyomás alakult ki bennem, hogy a középkori nemesek testmagassága nem érte el a mai fiatalokét, illetve nem volt látványosan nagyobb a parasztokénál. Erre az ajtók, a páncélok és a sírkövek emlékezetből felidézett méreteiből következtetek, s ha ez valóban így volt, akkor felvetődik a kérdés, hogy a nemességet, amelyik helyzeténél fogva több táplálékhoz jutott, sőt még a feladata, a fegyverforgatás is megkívánta a testi fejlettséget, miért nem tette annyival magasabbá a táplálkozása, mint amennyire az újabb nemzedékek magasabbak a régebbieknél?

c. Az akcelerált fiatalok nemcsak a testi fejlődésükben változnak meg, de megváltozik a jellemük is. Gondolkodásuk kevésbé hajlamos a kényszerességre, ugyanakkor a figyelmük lecsökken és szétszórtakká válnak. Ez lehet véletlen egybeesés, lehet annak a következménye, hogy a testi fejlődés megváltozása változtatja meg a jellemet, lehet annak a következménye is, hogy a jellem megváltozása változtatja meg a testi fejlődést, de lehet annak a következménye is, hogy a testi fejlődés és a jellem párhuzamosan változnak meg ugyanazon hatások eredményeképpen.

A feltevésem az, hogy az akceleráció legalábbis részben a cselekvési lehetőségek kitágulásának a következménye. Ezzel kapcsolatban a következő tényezőket kell figyelembe vennünk:

a. A cselekvési lehetőségek kitágulása

A technika fejlődésével a környezet alakítására és észlelésére irányuló képességeink soha nem látott méretűvé tágultak. Elég talán, ha csak a televízióra, a számítógépekre vagy a mobiltelefonokra, illetve a bárki számára elérhető közlekedési eszközökre gondolunk. Az új technikák közül a számítógépeket külön ki kell emelnünk, hiszen a számítógépek egy virtuális világba vezetnek bennünket, amiben a cselekvési lehetőségeink a valóságos világban ma lehetségeseknél is tágabbak lehetnek, s amiben a cselekvés ugyanolyan intenzíven hathat vissza jellemünk és egyidejűleg az egész szervezetünk fejlődésére, mint a valóságos világban.

A technika fejlődésén kívül, de a technika fejlődésével összefüggésben hathat még a nevelési módszerek megváltozása is, az ahogyan a szigorú jutalmazásoktól/bünt etésektől az egyre kötetlenebb szülő – gyermek viszony felé mentek el. Ez a változás következménye lehetett annak, hogy a szülők a technikai fejlődés következtében megtapasztalták a cselekvési lehetőségeik növekedését, s ezért nemcsak, hogy a pszichológiai értelemben vett kényszerességük lecsökkent, de a pszichológiai értelemben vett kényszerességük csökkenésével maguk sem tekintették már annyira szükségesnek gyermekeik kényszerítését. Ugyanakkor ez a változás maga is kitágította a cselekvési lehetőségeket, méghozzá éppen a fejlődés szempontjából kritikus gyermekkorban.


Következő oldal Következő oldal
© halmaz.hu